Podnikanie pre budúcnosť

Sme pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku. Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivovarníkov a výroby špičkového piva z vysokokvalitných prírodných surovín. Je pre nás nielen povinnosťou, ale aj cťou starať sa o svoje pivovarské bohatstvo, aby sme ho v poriadku odovzdali svojim potomkom. Trvalo udržateľný rozvoj je preto prirodzenou súčasťou nášho podnikania.

Úvodné slovo generálneho riaditeľa

Milí priatelia,

Vitajte na stránkach venovaných udržateľnému podnikaniu spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. Dozviete sa na nich, prečo nás nezaujímajú iba naše obchodné úspechy, ale rovnako dôležité pre nás je, ako náš profit vytvárame a aký vplyv má naše podnikanie na okolitú krajinu a ľudí vo vnútri firmy i navonok.

Základom dobrého piva je päť surovín: kvalitná voda, jačmeň, chmeľ, pivovarské kvasnice a skvelí ľudia, ktorí pivu dávajú nielen správnu starostlivosť, ale aj výnimočnú iskru.

Ako firma, ktorej podnikanie závisí na daroch prírody, vnímame našu povinnosť sa o tieto zdroje starať. Pred vážnymi environmentálnymi a spoločenskými výzvami preto nezatvárame oči a naše aktivity sme naviazali na globálne ciele udržateľného rozvoja. Naša stratégia udržateľnosti stojí na týchto pilieroch:

  • podpora domáceho poľnohospodárstva a slovenských dodávateľov,
  • znižovanie spotreby energie a vody rovnako ako uhlíkovej stopy vo výrobe a v distribúcii,
  • podpora a rozvoj slovenskej pivnej kultúry a odberateľov našich produktov,
  • starostlivosť o zamestnancov a ich dlhodobý rozvoj, ako aj zaistenie rovnakých pracovných podmienok pre všetkých,
  • mecenášstvo vo vzťahu k Prešovskému kraju, kde sa nachádza náš pivovar,
  • podpora zodpovednej konzumácie našich alkoholických nápojov a prevencia pitia alkoholu mladistvými.

Zodpovednosť je v srdci nášho podnikania a naplňovanie cieľov udržateľného rozvoja vnímame ako prirodzenú súčasť našej stratégie. Pracujeme tak, aby ekologické bolo aj ekonomické. Dôkazom toho je napríklad dlhodobé znižovanie spotreby vody a energií a následné finančné úspory v Pivovare Šariš.

V tomto roku spoločne so zástupcami našej materskej spoločnosti Asahi pripravujeme novú a ešte ambicióznejšiu stratégiu v oblasti udržateľnosti, ktorá bude určovať naše smerovanie po roku 2020.

Grant Liversage

generálny riaditeľ Plzeňský Prazdroj Slovensko

Hospodárenie spoločnosti v roku 2018

Plzeňský Prazdroj Slovensko je poprednou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku s jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe. Už viac ako 50 rokov zohráva významnú úlohu pri formovaní spoločenského prostredia a ovplyvňuje slovenské hospodárstvo a život v krajine. V súčasnosti zamestnáva viac ako 550 ľudí a okrem toho nepriamo vytvára ďalších 18-tisíc pracovných miest v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

V roku 2018 spoločnosť s objemom viac ako 1,6 milióna hektolitrov zlepšila svoje predaje z predchádzajúceho roka o takmer šesť percent. Celkový obrat predstavoval viac ako 126 miliónov eur. Z tejto sumy spoločnosť vykázala zisk v hodnote viac ako 11 miliónov eur a na priamych aj nepriamych daniach zaplatila takmer 48 miliónov eur, z toho takmer polovicu tvorila spotrebná daň.