Plzeňský Prazdroj už dlhodobo realizuje špeciálny program, cieľom ktorého je neustále motivovať zákazníkov do pravidelnej sanitácie pivných ciest, čistoty pivného skla, do správneho skladovania piva, celkového hygienického štandardu a v poslednej dobe aj do správneho čapovania a podávania piva. Nároky spotrebiteľov na kvalitu čapovaného piva z roka na rok stúpajú a práve udržanie hygieny a čistoty výčapného zariadenia a pivného potrubia je nutnou podmienkou zaistenia vysokej kvality piva. Samotný program je teda zameraný na zákazníka s prepojením, aby spotrebiteľ si vychutnal naše pivá v tej najlepšej kondícii v akej opúšťajú brány našich pivovarov. Zároveň tým sledujeme aj širší rozmer zvyšovania pivnej kultúry na Slovensku. Certifikát kvality za vynikajúcu starostlivosť o pivo je zapožičaný prevádzke na obdobie 12 mesiacov a spoločnosť Plzeňský Prazdroj v nich garantuje najvyššiu kvalitu čapovaného piva.

Podmienky na zaradenie prevádzky do „Cechu pivných majstrov“ sú pravidelne, dvakrát za mesiac, sanitovať pivné potrubie, správne uloženie pivného skla a používanie atestovacích umývacích prostriedkov. Ak sú splnené tieto podmienky, nasleduje kontrolný audit kvality. Celá oblasť hodnotenia je rozdelená do 5 základných skupín: skladovanie piva, hnacie plyny, sanitácia pivných ciest a čistota výčapného zariadenia, pivné sklo a samotné čapovanie a podávanie piva. Spolu týchto 5 skupín predstavuje 20 hodnotených parametrov. Prevádzky, ktoré dosiahnu minimálnu celkovú úspešnosť hodnotenia 75 % a viac dostanú certifikát Cech pivných majstrov.

Zoznam prevádzok 2017